شرایط و ظوابط استفاده

 1.

ارسال لوازم تحریر(به غیرازکاغذ)به ارزش بالای 300هزارتومان به صورت رایگان میباشد.

2.

ارسال وتحویل اجناس حداقل 24 ساعت وحداکثر 48 ساعت کاری میباشد.